Örebro Futsal Club

Nöden har ingen lag. Däremot en egen dag.

· Publicerad: 11 februari 2014 · 09.19.

Den 11 februari (11/2) firas den europeiska 112-dagen. För Sveriges del är det femte året i rad som dagen uppmärksammas.
– 112-dagen är viktig för att öka kunskapen om hur nödnumret fungerar och hur samhällets hjälpresurser samverkar i en sammanhållen larmkedja. SOS Alarm gör många aktiviteter under året där vi informerar allmänheten om nödnumrets viktiga funktion och 112-dagen är en av dem, säger Johan Hedensiö, verkställande direktör SOS Alarm.

Antalet inkommande samtal till nödnumret 112 är fortsatt kring 3.5 miljoner, men antalet felaktiga samtal minskar kontinuerligt.

Annons ▾

– Det är glädjande att se att antalet felaktiga samtal minskar och att Sverige dessutom är ledande i Europa på det området. Färre felaktiga samtal betyder att det går snabbare för den som är i nöd att komma fram på 112 och få hjälp, säger Johan Hedensiö.

112-dagen är ett initiativ från den europeiska organisationen European Emergency Number Association, EENA och uppmärksammas i hela Europa. SOS Alarm fokuserar i år på att sprida kunskap om nödnumret 112 via sociala medier och andra kommunikationskanaler.

112 i Sverige
SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. Förutom ambulans, polis och räddningstjänst kan medborgarna även bland andra nå fjällräddning, sjöräddning, giftcentralen, jourhavande präst och socialjour. Nedan visar en sammanställning av 2013 års svarsstatistik länsvis.

Källa: Utryckning.se

FIKK - För att alla behövs
Läs också