Örebro Futsal Club

Person ropar efter hjälp i Kumla

- .

Räddningstjänsten blir vid klockan 18.40 tiden utlarmade till Kumlasjön på Djupdalsgatan där en person ropar efter hjälp i vattnet. Även polis och ambulans är utlarmade till platsen.

Källa: Utryckning.se

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också