Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Baronbacken

- .

Brandkåren i Örebro larmas till ett flerfamiljshus på Hjalmar Bergmansväg i Baronbacken.

Larmtid: 12.04

Annons ▾

Källa: Utryckning.se

FIKK - För att alla behövs
Läs också