Örebro Futsal Club

Soteld i fastighet vid Nora

- .

Räddningstjänsten larmas strax efter 20-tiden ut till Bergslagsgatan i Nora där man har fått soteld i en fastighet.

Källa: Utryckning.se

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också