Örebro Futsal Club

Karolinska skolan evakueras under ett läsår

· Publicerad: 6 mars 2014 · 20.08.

Stora, akuta vattenskador på Karolinska skolan gör att alla vatten- och avloppsledningar måste bytas ut och skolan renoveras. Verksamheten på Karolinska skolan flyttar tillfälligt till Risbergska skolan till hösten 2014.

– Det är ett stort beslut men för att kunna rädda Karolinska skolan så är vi tvungna att evakuera skolan under läsåret 2014/2015, säger Göran Lunander, VD på det kommunala fastighetsbolaget Futurum, som äger kommunens skolor.

Annons ▾

Verksamheten på Karolinska skolan flyttar tillfälligt till Risbergska skolan till hösten 2014. Risbergska skolan kommer då att delas upp mellan Karro och Risbergska, med vissa gemensamma lokaler, bl.a. natursalar, matsal, idrottshall, café och bibliotek.

– Vi kommer att engagera både personal och elever på båda skolorna så att flytten och läsåret 2014/2015 ska bli så bra som möjligt, säger Lars Bäckman, förvaltningschef på Gymnasieförvaltningen.

I samband med att Karolinska skolan evakueras till Risbergska flyttar Barn- och fritidsprogrammet till Virginska skolan. Det innebär stora pedagogiska fördelar för Barn- och fritidsprogrammet, bland annat samarbete med Virginska skolans yrkesprogram och den nationella idrottsutbildningen.

Bra lösning för Biologiska museet

En ny och hållbar lösning för Biologiska museets samlingar har också tagits fram genom att kommunen planerar att donera Biologiska museets samlingar till Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet, som kan vårda föremålen och använda dem i sin forskning. Formellt beslut om donationen tas inom kort.

– Evolutionsmuseet har helt andra förutsättningar för att ta hand om alla föremål på ett bra sätt, säger Anders Duvkär, gymnasiechef på Karolinska skolan. De kan också använda samlingarna i sin forskning, bland annat när det gäller att se hur djur och växter har påverkats av samhällets utveckling.

Ny matsal på Karro

Under mars månad arbetar en projektgrupp med representanter från skolorna, kommunens lokalansvariga och fastighetsbolaget Futurum med att ta fram en beskrivning av vad som måste renoveras och byggas om.

– När vi är tvungna att göra en sådan här omfattande renovering av vatten, avlopp, värme och ventilation så ser vi över om vi samtidigt ska åtgärda något annat, säger Lars Bäckman. Det vi vet redan nu är att det ska byggas en ny matsal och kök på Karolinska skolan, redo att ta emot
gymnasieeleverna när renoveringarna och ombyggnaderna är klara.

FIKK - För att alla behövs
Läs också