Örebro Futsal Club

Kunskapen om våld i nära relationer måste höjas

· Publicerad: 6 mars 2014 · 13.31.

Varje dag söker sig tolv personer till Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Men många saknar det stöd från samhället som de har rätt till. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Brottsofferjouren lyfta behovet av höjd kompetens hos dem som i sitt yrke möter våldsutsatta personer.

– Kompetens är ett viktigt verktyg i arbetet mot våld. Att lära sig om våld i nära relationer borde vara en obligatorisk del utbilningen för exempelvis alla blivande socionomer, jurister, läkare och övrig sjukvårds- och omsorgspersonal, säger Brottsofferjourens generalsekreterare Eva Larsson.

Annons ▾

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars publicerar Brottsofferjouren nu rapporten Statistik 2013 – Brottsofferjourens kvinnofridsrapport. Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott. Rapporten visar att behovet av Brottsofferjourens ideella medmänskliga stöd är stort. Under 2013 sökte 44 775 personer stöd hos landets 93 brottsofferjourer. 61 procent av de stödsökande under året var kvinnor och en stor del av dem hade utsatts för våld, sexualbrott och andra integritetskränkande brott.

För första gången kan Brottsofferjouren också redovisa heltäckande uppgifter om hur många av de stödsökande som utsatts för brott i en nära relation. Under 2013 sökte i genomsnitt närmare tio kvinnor och knappt två män om dagen stöd hos Brottsofferjouren efter att de utsatts för brott i en nära relation. Med nära relation avses oftast en parrelation (avslutad eller pågående) men det kan också röra sig om en släktrelation exempelvis mellan barn och förälder. Det vanligaste brottet som de stödsökande drabbats av var misshandel.

Den 8 mars 2014 uppmärksammar Brottsofferjouren Internationella kvinnodagen tillsammans med UN Women och Åttondemarsnätverket genom ett heldagsevenemang på Fryshuset i Stockholm. UN Women Sveriges ordförande Margareta Winberg kommer att inviga dagen tillsammans med Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm. Läs mer om alla seminarier, workshops, uppträdanden och andra aktiviteter som kommer äga rum under dagen på www.8mars.se.

– Samverkan är viktigt för att vi ska kunna stärka stödet till brottsutsatta och inte minst till dem som utsätts för våld i en nära relation. Ju fler organisationer som får möjlighet att stärka sitt stöd till våldsutsatta personer desto fler kan också få hjälp, säger Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Brottsofferjouren arbetar sedan många år tillbaka för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat eller upplevt våld. Med hjälp av medel från Socialstyrelsen ger Brottsofferjouren bland annat stöd till lokala brottsofferjourer i deras kvinnofridsarbete och anordnar samverkanskonferenser för polis, socialtjänst och brottsofferjourer.

FIKK - För att alla behövs
Läs också