Örebro Futsal Club

Tyck till om nya parker i Örebro

· Publicerad: 14 mars 2014 · 09.33.

För att öka trivseln i centrum planerar Örebro kommun att under kommande år anlägga parker i miniformat, så kallade mikroparker. Nu vill vi ha medborgarnas hjälp med hur vi ska utforma Örebros två första mikroparker. Alla är välkomna att rösta och tycka till om de förslag vi tagit fram.

Under våren 2014 finns planer på att anlägga mikroparker, parker i miniformat, i centrala Örebro. Tanken med parkerna är att lyfta små, ibland lite bortglömda, ytor och av dem skapa attraktiva platser för möten, lek, upplevelser eller en stunds vila.

Annons ▾

De två första mikroparkerna planerar vi att anlägga i hörnet av Köpmangatan/Bondegatan på Krämarens baksida och vid Kyrkogatan/Nikolaigatan nedanför Nikolaikyrkan. För varje plats har vi tagit fram två förslag på hur vi kan utveckla parkerna.

Lämna synpunkter på orebro.se/park
Nu vill vi veta vilket av förslagen medborgarna tycker är bäst. På orebro.se/park går det att tycka till och rösta på förslagen fram till och med 13 april. Omröstningen och synpunkterna som lämnas kommer att finnas med som en del av beslutsunderlaget när Örebro kommun bestämmer parkernas exakta utformning.

Här finns mer information om förslagen.

Kontaktpersoner
Erik Käll, landskapsarkitekt, Örebro kommun
019-21 14 81
erik.kall@orebro.se

Kristina Bäärnhielm, landskapsarkitekt, Örebro kommun
019-21 13 93
kristina.baarnhielm@orebro.se

FIKK - För att alla behövs
Läs också