Örebro Futsal Club

Örebro kommun varnar invånarna för dricksvattnet

- .

Boende i Örebro med omnejd uppmanas att koka vattnet innan det används till mat och dryck. Brister i dricksvattnet i Örebro har konstaterats. Som en säkerhetsåtgärd ska vatten för mat och dryck kokas i tre minuter innan användning.

Undersökning pågår för att klarlägga omfattningen av vattenproblemet.

De områden som berörs är hela Örebro tätort, Stora Mellösa, Odensbacken,
Asker, Hampetorp, Ölmbrotorp, Ervalla, Avdala, Latorp, Vintrosa och
Garphyttan.

För säkerhets skull – koka vattnet i tre minuter innan det används till mat och dryck.

Om du redan druckit vatten eller använt i matlagning. Var observant på symptom på eventuellt illamående. Kontakta Vårdguiden 1177 om du har frågor.

GitLabbet.se
Läs också