Örebro Futsal Club

Örebro kommun varnar invånarna för dricksvattnet

- .

Boende i Örebro med omnejd uppmanas att koka vattnet innan det används till mat och dryck. Brister i dricksvattnet i Örebro har konstaterats. Som en säkerhetsåtgärd ska vatten för mat och dryck kokas i tre minuter innan användning.

Undersökning pågår för att klarlägga omfattningen av vattenproblemet.

Annons ▾

De områden som berörs är hela Örebro tätort, Stora Mellösa, Odensbacken,
Asker, Hampetorp, Ölmbrotorp, Ervalla, Avdala, Latorp, Vintrosa och
Garphyttan.

För säkerhets skull – koka vattnet i tre minuter innan det används till mat och dryck.

Om du redan druckit vatten eller använt i matlagning. Var observant på symptom på eventuellt illamående. Kontakta Vårdguiden 1177 om du har frågor.

FIKK - För att alla behövs
Läs också