Örebro Futsal Club

Utvecklingen går åt rätt håll med dricksvattnet i Örebro

· Publicerad: 17 mars 2014 · 19.59.

Boende i Örebro kommun samt Lanna uppmanas att koka vattnet innan det används till mat och dryck. Detta på grund av viss påverkan av bakterier i dricksvattnet i Örebro. Rekommendationen att koka vattnet har förlängts till och med onsdag 19 mars.

Annons ▾

Avloppsvatten har läckt ut i ett utrymme ovanför dricksvattenreservoaren uppe på Svampen och runnit ner i vattenreservoaren i Svampen. Det är ännu oklart hur mycket avloppsvatten som har nått reservoaren och om det orena vattnet har kommit ut till hushållen. Undersökning pågår för att klarlägga omfattningen av vattenproblemet.

Under söndag 16 mars har prover på dricksvattnet tagits på flera platser i Örebro. Dessa analyseras och det krävs minst tre godkända prover efter varandra för att dricksvattnet ska vara godkänt.

Första provsvaret kom måndag morgon och visade en viss påverkan av bakterier i vattnet. Uppmaningen att koka vattnet förländes därför till och med onsdag 19 mars.

De provsvar som kom under måndagskvällen visade inte några spår av bakterier på någon av provpunkterna.

– De svar vi har fått visar att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi kan ännu inte dra slutsatsen att det inte finns bakterier kvar i vattenledningarna. Det återstår flera provtagningar och det är fortfarande kokning av vatten för dryck och matlagning till och med onsdag som gäller, säger Lars Ferbe, chef för vattenverket.

FIKK - För att alla behövs
Läs också