Örebro Futsal Club

21 / 3 – World Down Syndrome Day

· Publicerad: 21 mars 2014 · 09.25.

World Down Syndrome Day äger rum den 21 mars varje år, för att öka medvetenheten och öka förståelsen för Downs syndrom. Datumet 21/3 valdes eftersom det är unikt för Downs syndrom med 3 kromosomer 21.

Från och med 2012 uppmanar FN alla medlemsstater, relevanta organisationer i FN-systemet, internationella organisationer, samt det civila samhället, inbegripet icke-statliga organisationer och den privata sektorn, att observera World Down Syndrome Day och aktivt öka allmänhetens medvetenhet om Downs syndrom.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också