Örebro Futsal Club

Hyrorna ökar mer än inflationen, drabbar ensamstående.

- .

Nya siffror från SCB visar att hyrorna i Örebro län ökar drastiskt mer än konsumentprisindex (KPI) , som mäter övriga kostnadsökningar i samhället. Det är en utveckling som liknar den i stora delar av landet, där ökningstakten för hyrorna överskrider ökningen av KPI. Sedan 2005 har KPI ökat med cirka tolv procent, hyreskostnaderna med cirka 18 procent. Sedan 2011 har KPI ökat marginellt, men hyreskostnaderna med fem procent.

– Fastighetsbranschen är välmående och hyresutvecklingen är stabil, pratet om att hyrorna måste upp ännu mer för att det ska bli lönsamt att bygga hyresrätter klingar falskt. Hyrorna har haft en kraftig utveckling som gör att boendekostnaderna blir onödigt höga för stora grupper, säger Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

Annons ▾

Samtidigt visar annan statistik från SCB att ensamstående i större utsträckning än andra bor i hyresrätt. Av de som är ensamstående med barn bor 57 procent i hyresrätt, att jämföra med sammanboende med barn, där 24 procent valt hyresrätt. Det finns också stora skillnader mellan könen. Av ensamstående mammor bor 65 procent i hyresrätt, att jämföra med bara 34 procent av papporna.

De som drabbas av den kraftiga utvecklingen av hyrorna är alltså i störst utsträckning ensamstående mammor.

– Hyresrätten är ett boende för alla och det är viktigt att det finns olika typer av hyresrätter i olika prisklasser. Som hyresutvecklingen ser ut i Örebro län försvinner fler och fler av de billigare hyresrätterna. Det borde oroa alla att ensamstående mammor är en av de grupper som drabbas hårdast, Lars-Åke Larsson, ordförande Hyresgästföreningen Region Mitt.

För att möta den kraftiga utvecklingen av hyrorna menar Hyresgästföreningen att det behövs en ny skattepolitik för hyresrätten, som beskattas hårdare än ägt boende. Dessutom behövs flera politiska initiativ för att minska de höga kostnaderna för nybyggda hyresrätter.

– I Örebro kan man till exempel titta på markpriserna och försöka attrahera fler bolag som vill bygga billigare än de nu dominerande bolagen, avslutar Lars-Åke Larsson.

FIKK - För att alla behövs
Läs också