Örebro Futsal Club

Klart för 250 bostäder i kvarteret Slottsparken

· Publicerad: 1 april 2014 · 08.13.

Detta var vårat bidrag till årets aprilskämt.

I området slottsparken är nybyggnation av ca 250 nya bostäder i centrala Örebro planerad. Efter överklagan har Mark- och miljööverdomstolen nu kommit med sitt avgörande som innebär att detaljplanen vinner laga kraft. Byggandet beräknas kunna starta under hösten 2014 med första inflyttning i slutet av 2016.

Annons ▾

– HåSBe är otroligt glada över att det nu är klart för start. Projekt Slottsparken är efterlängtat bland seniorer och studenter och vi vet att de 150 nya studentlägenheter vi ska bygga här är mycket eftertraktade, säger Lennart Göransson, Hyresfastigheter i Närke.

Bostäderna vid Slottsparken kommer att vara belägna nära centrala rekreationsområdet mellan City och Stadsparken, samtidigt centralt med goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Nu ska den attraktiva marken användas till bostäder. Slottsparken Utveckling, HåSBe, NCeCe och Skenska gläds över att detaljplanen äntligen vunnit laga kraft och har nu fått klartecken att sätta spaden i jorden.

Området som är i stort behov av bostäder ska bebyggas med en blandning av flerfamiljshus och radhus av skiftande karaktär och med olika upplåtelseformer.Området ska få en utpräglad miljöprofil och bebyggelsen placeras så att de gröna kvalitéerna i området behålls och så att siktlinjer mot Stora holmen blir möjliga. Arbetet beräknas kunna sätta igång under hösten 2014. Första inflyttning skulle i så fall kunna bli aktuell i slutet av 2016.

Trolig säljstart för 150 bostäder är efter sommaren 2014.

slottsparken

FIKK - För att alla behövs
Läs också