Örebro Futsal Club

Ha koll på din hörsel -nu på Apoteket vid USÖ

· Publicerad: 4 april 2014 · 10.51.

Upp till 1,4 miljoner människor i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Apoteket samarbetar med legitimerade audionomer från Hörsam & Audionomerna för att kunderna kostnadsfritt och enkelt ska kunna kolla sin hörsel. Samtidigt erbjuder vi ett utökat sortiment av hörselvårdsprodukter.

Av alla med hörselnedsättning har endast cirka en tredjedel av dem hörselhjälpmedel. För den som har en hörselnedsättning påverkas ofta samspelet med andra människor eftersom det är lätt att tappa information och nyanser i samtal.

Annons ▾

– Det är många människor som har problem att uppfatta samtal i större sällskap, på möten eller på tv och i radio. Ändå har de flesta av dem inte testat sin hörsel. Många vet inte att det är enkelt och att hörselhjälpmedel idag är små och nätta samt har en bra ljudåtergivning. Denna satsning ligger helt i linje med det vi ser att många människor har behov av, säger Marianne Norelius, hälsostrateg i Apoteket.

För att underlätta för de kunder som redan använder hörapparat och som behöver underhålls- och förbrukningsartiklar utökas även sortimentet av hörselhjälpmedel.

Så här går det till:
Boka tid eller drop-in på apoteket för din hörselkoll.
Du träffar en legitimerad audionom från Hörsam&Audionomerna.
Kunder som redan har hörselhjälpmedel får råd kring användningen och underhåll av hörapparaten, samt ett större urval av underhålls- och förbrukningsartiklar.

Hörselkoll finns på Apoteket vid Universitetssjukhuset i Örebro

FIKK - För att alla behövs
Läs också