Örebro Futsal Club

Örebro kommun återigen utsedd till Sveriges friluftskommun

- .

Örebro kommun har idag tillsammans med Leksand och Söderhamn utnämnts till Sveriges friluftskommun 2014. Det är tredje året i rad Örebro kommun får den utmärkelsen.

Örebro tog tillsammans med Leksand och Söderhamnhem första pris när utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2014 delades ut på konferensen Tankesmedjan för friluftsliv på Djurö utanför Stockholm idag.

Annons ▾

– För oss betyder ”natur för alla” både att skapa grönområden nära örebroarna och att få fler örebroare att våga ge sig ut i grönska och natur. Ovana och brist på kunskap hindrar många från naturupplevelser och därför arbetar vi med till exempel kurser, aktiviteter och mer långsiktiga projekt riktade till örebroare som annars inte använder kommunens naturområden, säger Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

Tätortsnära natur
När Örebro växer är det viktigt att grönområden blir kvar så att alla i kommunen har naturområden att vistas i på fritiden för rekreation, motion och återhämtning. Idag har Örebro 20 kommunala natur- och kulturreservat, vilket är unikt i Sverige. I de tätortsnära natur- och kulturreservaten har vi människan i fokus och vi har skapat ca 5 mil med tillgängliga stigar för örebroarna och besökare. Stigar är anpassade för personer med rörelsenedsättning och för att föräldrar med barnvagn kan ta sig ut.

– Det är väldigt roligt att Örebro återigen uppmärksammas för sitt stora engagemang inom friluftsfrågor. Det är resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete. Närheten till naturen är viktig för att örebroarna ska ta sig dit och att vistas i grönområden är en hälsokur i sig, säger Malin
Björk, enhetschef för Naturvård, Örebro kommun.

Förutom äran belönas Örebros insatser för det lokala friluftslivet med 20 000 kronor och prispengarna kommer att användas för att locka ut nya besökare i vår natur.

Motiveringen
Örebro kommun har under flera år arbetat offensivt med friluftsfrågor. Kommunens framgångsrika arbete bygger på samverkan inom kommunen och med privata markägare, företag, myndigheter,
föreningar och organisationer.Grundtanken i skötseln av natur- och kulturmiljöer är ”Natur för alla”, det vill säga att så många som möjligt från olika samhällsgrupper ska kunna hitta ut och ha möjlighet att röra sig i naturen. Bland annat använder man sig av ny teknik för att nå ut med information och kunskap. Kommunen har satsat på att tillgängliggöra den tätortsnära naturen och gör riktade aktiviteter mot olika målgrupper, de senaste åren med inriktning mot människor med funktionsnedsättning och med utländsk bakgrund.

Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Fortsatta arbetet
Malin Björk berättar att de nu kommer att arbeta vidare utifrån den nyantagna naturplanen, där de satt höga ambitioner för framtiden.

– Ett exempel på ett projekt som pågår just nu är att vi arbetar med att ta fram en app där man ska kunna få en guidning om Oset och Rynningeviken och Karlslund via sin smartphone. Informationen anpassas så att även personer med kognitiv-, syn- och hörelsenedsättning kan ta del av guidningen, säger Malin Björk.

FIKK - För att alla behövs
Läs också