Örebro Futsal Club

Granskning av kvalitet inom förskola i Örebro

· Publicerad: 16 april 2014 · 10.24.

Stadsrevisionen i Örebro kommun genomförde nyligen en granskning av Örebro kommuns arbete med kvalitetssäkring av förskoleverksamhet i enskild (privat) regi. Syftet har varit att se om kommunens arbete med godkännande och tillsyn av enskilt bedriven verksamhet lever upp till skollagens krav och kommunens egna krav på kvalitet.

Tillsyn av kvalitet i enskilda förskolor fungerar väl
Stadsrevisionen konstaterar att kommunen har tydliga regler och riktlinjer kring hur tillståndsgivning och tillsyn sker. Riktlinjer och arbetssätt är transparenta och bedömningen är att tillsynsverksamheten i stort är synnerligen välfungerande.

Annons ▾

Revisorerna skriver:
”Vi ser positivt på att samma regler och krav gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller bedriven i enskild regi. Vi ser vidare positivt på att kommunen använder samma metod som i tillsynen för att utöva sin insynsrätt i de fristående skolorna. Revisionen ser att det finns mindre förbättringsområden inom verksamheten och att exempelvis en tillsynsplan sammanställs och följs upp.

Senast 31 maj önskar Stadsrevisionen svar från programnämnd Barn och utbildning om vilka åtgärder de planerar att genomföra.

FIKK - För att alla behövs
Läs också