Örebro Futsal Club

Brand på Studentgatan i Örebro

- .

Räddningstjänsten åker vid klockan 21.50 tiden till Studentgatan i Örebro där det enligt anmälare till SOS Alarm brinner i en container på parkeringen.

Läs också