Örebro Futsal Club

Brand på Studentgatan i Örebro

· Publicerad: 22 april 2014 · 21.55.

Räddningstjänsten åker vid klockan 21.50 tiden till Studentgatan i Örebro där det enligt anmälare till SOS Alarm brinner i en container på parkeringen.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också