Örebro Futsal Club

Rädda Stadsparken i Örebro

· Publicerad: 22 april 2014 · 08.15.

Mellan den 23 till 24 april kommer 24 stycken Örebroklasser att delta i äventyret Rädda Stadsparken, en temadag om miljöfrågor och hur vi värnar vår närmiljö. Samtidigt deltar kommunen i den nationella kampanjen Skräpplockardagarna.

Tid och plats
23–24 april, start kl. 9, Stadsparken.

Annons ▾

Äventyret består av olika stationer där eleverna bland annat får arbeta med kretsloppsfrågor och vad man får och inte får göra i en park.

Första klassen startar kl. 9 och sista klassen strax efter kl. 13. Det tar cirka 2 timmar för en klass att ta sig igenom stationerna.

Speakers’ Corner
Som slutuppgift får klasserna hålla ett par korta anföranden som ska handla om hur man kan ta hand om miljön och minska nedskräpningen.

– Vi hoppas att äventyret ska fånga och förstärka det intresse som barnen har för naturen och vår miljö. Att sedan få möjlighet framföra klassens synpunkter inför en grupp åhörare i vårt eget Speakers’ Corner tror vi ger tyngd åt äventyret. Det blir något alldeles extra, säger Greta Åström, teknik- och miljöpedagog i Örebro kommun.

Eleverna ska bli proffs på miljö
Målet med dagarna är att eleverna ska jobba med hur man tar hand om vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv; nedskräpning, kretslopp, hållbar utveckling, klimat och återvinning knutet till skolans egna mål. På längre sikt kan kunskapen bidra till att nå Örebro kommuns mål om att minska andelen felsorterat avfall.

Under dagen finns även polisen på plats för att eleverna ska kunna ställa frågor och lära sig hur polisen jobbar för Örebros ungdomar och vad de gör för att förebygga förstörelse.

Skräpplockarvecka i Örebro
Vecka 17 är officiell skräpplockarvecka i Örebro kommun. Samtidigt som femteklassarna är i Stadsparken deltar vi i den nationella kampanjen Skräpplockardagarna, som Håll Sverige Rent anordnar varje år.

FIKK - För att alla behövs
Läs också