Örebro Futsal Club

Stora biltvättarhelgen i Örebro 26–27 april

· Publicerad: 22 april 2014 · 21.37.

Örebro kommun deltar i Stora biltvättarhelgen den 26–27 april, ett nytt initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och därmed minska giftiga utsläpp i naturen. Nästan 40 procent av landets villaägare tvättar nämligen sin bil på gatan, trots att i stort sett alla är medvetna om att det är skadligt för miljön.

En ny undersökning* visar att 26 procent av alla bilägare i Sverige och hela 37 procent av de som bor i villa tvättar bilen på gatan, trots att 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.

Annons ▾

Det finns drygt 62 500 registrerade personbilar i Örebro kommun**. Det innebär att i snitt 16 250 bilar regelbundet tvättas på gatan bara här i Örebro och därmed sprider gifter i naturen.

När vi tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner nämligen vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och hamnar orenat i närmsta vattendrag, som t.ex. Hjälmaren. Totalt i hela landet rör det sig om 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton bilvårdsmedel och 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år***.

– Biltvätt på gatan är ett stort problem som orsakar en mängd gifter i vårt vatten, säger Ulrika Palmén, enhetschef kundservice VA, Örebro kommun. Många tänker säkert att det inte spelar så stor roll om man ”fuskar” någon gång ibland. Men sammantaget blir det stora mängder tungmetaller och andra gifter som spolas rakt ut i naturen varje år.

– Vi uppmanar därför örebroarna att tvätta bilen på en biltvätt och på så sätt rädda Hjälmargösen
och andra som trivs bäst i rent vatten, säger Ulrika Palmén.

Stora biltvättarhelgen 2014
För att uppmärksamma örebroarna och övriga svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Örebro kommun tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten och landets övriga kommuner Stora biltvättarhelgen den 26–27 april 2014. Tanken är att inspirera människor
att tvätta rätt för miljön.

FIKK - För att alla behövs
Läs också