Örebro Futsal Club

ÖBO och Asplunds fastigheter bildar ett gemensamt bolag

· Publicerad: 25 april 2014 · 23.54.

Nu gör ÖBO och Asplunds fastigheter en gemensam och unik satsning för att bidra med fler bostäder till örebroarna.

Örebro växer och behovet av fler bostäder är stort. ÖrebroBostäder AB (ÖBO) har ett uppdrag av sin ägare att förbereda för cirka 2 000 nya bostäder under de närmaste åren. De privata fastighetsägarna bygger också, men kan ofta av finansiella orsaker inte producera nya bostäder så kraftfullt som de skulle önska. Detta är bakgrunden till att ÖBO och Asplunds fastigheter idag beslutat om ett gemensamt bolag, vars syfte är att bygga fler bostäder i en snabbare takt.

Annons ▾

– Vi ser det här som ett helt nytt sätt att gemensamt kunna öka byggtakten och få fler aktörer som bygger i Örebro, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder AB.

ÖBO har redan idag cirka 350 nya bostäder under byggnation och ligger på den byggtakt som organisationen klarar. Den privata marknaden vill kunna bygga mer, men har svårare att få finansieringen att gå i lås. Det nybildade bolaget löser de båda knutarna, de privata fastighetsbolagen har organisationen och ÖBO har lånemöjligheterna.

Det nya bolaget ägs till 51 procent av Asplunds fastigheter och 49 procent av ÖBO. Genom att ÖBO redan har tillgång till mark som kan bebyggas, är tanken att starta byggprocessen omgående. Först ut är ett antal studentbostäder. Om det nya, helt oprövade, konceptet faller väl ut finns goda förutsättningar att gå vidare med ytterligare byggplaner.

– För oss som privat aktör är detta en möjlighet som vi inte vill gå miste om. Vi vill vara med och förse örebroarna med nya bostäder, men vi som mindre fastighetsbolag har bekymmer med att få riktigt bra lånevillkor. Gemensamma muskler ger oss helt nya förutsättningar. Vi ser fram emot detta samarbete, säger Mats Domberg, styrelseordförande i Asplundsfastigheter.

FIKK - För att alla behövs
Läs också