Örebro Futsal Club

Brand i ett sommartorp vid Karlskoga

- .

Räddningstjänsten och polis blir vid 19-tiden utlarmade till en brand i ett sommartorp i Äspenäs vid Karlskoga. Huset verkar vara ett ödehus och brandorsaken är i nuläget okänd, det kan dock inte uteslutas att branden är anlagd.

Anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad av polisen.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också