Örebro Futsal Club

Frågor och svar om parkeringsanmärkningar

· Publicerad: 16 mars 2015 · 16.59.

Det är många som har frågor om parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter (även kallat parkeringsböter). Tekniska förvaltningen reder ut vad som gäller.
parkeringsanmärkning på bilruta

Vad är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?
En parkeringsanmärkning kan utfärdas på kommunal mark (offentlig mark), och en kontrollavgift kan utfärdas på tomtmark (privat mark, till exempel parkeringen vid en mataffär). Ordet böter användas bara i sammanhang där polisen är inblandad och brottet finns med i straffskalan, vilket felparkering inte gör.

Annons ▾

När ska jag betala?
Parkeringsanmärkningar ska betalas inom 9 dagar. En påminnelse skickas ut automatiskt efter förfallodagen om anmärkningen till exempel kastats eller försvunnit på annat sätt och inte betalas. Uppge OCR-nummer eller ärendenummer när du betalar, du hittar numret på parkeringsanmärkningen.

Kontrollavgifter ska betalas inom 8 dagar.

Går betalningen att skjuta upp?
Nej.

Vad gjorde jag för fel?
På parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften finns en punkt som heter ”överträdelse” där det står på vilket sätt du parkerat fel.

Vem kan jag prata med om anmärkningen/avgiften?

Läs parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften noga, all information du behöver finns där.

Har du frågor om till exempel vad som menas med överträdelsen, eller om något är oklart kan du kontakta de som utfärdat parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften.

Har du frågor om betalning av parkeringsanmärkning kontaktar du Transportstyrelsen.

Har du frågor om betalning av kontrollavgift kontaktar du Tekniska nämnden, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Vad gör jag om jag anser att anmärkningen/avgiften är felaktig?

Parkeringsanmärkning: Om du vill bestrida eller begära rättelse av parkeringsanmärkning kontaktar du den polismyndighet som finns på orten där anmärkningen är utfärdad.

Kontrollavgift: Om du vill överklaga en kontrollavgift gör du det skriftligen till Tekniska nämnden och begär rättelse. Du kan mejla dem på tekniska.namnden@orebro.se. Handläggaren avgör sedan om du har rätt till återbetalning, om kontrollavgiften avskrivs eller om du ska betala avgiften.

Vad gör jag om jag har tappat bort anmärkningen/avgiften?
Parkeringsanmärkning: Du kan begära ut en kopia genom att kontakta Transportstyrelsen.
parkeringsanmärkning

FIKK - För att alla behövs
Läs också