Örebro Futsal Club

Femtio barn åkte bil utan bilbälte på sig

· Publicerad: 27 mars 2015 · 16.40.

Under polisens trafikvecka stoppades 2 000 personer utan bilbälte. Fler än femtio av dem var barn.

”Det är en skrämmande siffra eftersom det kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död vid en olycka”, säger polisen Mats Östman.

Annons ▾

I mitten på mars genomförde polisen en nationell trafikvecka. Extra fokus låg på att kontrollera användandet av bilbälte. Totalt stoppades 2 065 personer som inte använde bilbälte. I nästan åtta av tio fall var det föraren själv som körde utan bälte.

Statistiken visar också att 51 personer som stoppades utan bilbälte var barn under 15 år.

Mats Östman, tillförordnad chef på trafiksektion Mitt, har varit ansvarig för att sammanställa resultatet för hela landet och tycker att siffran är alldeles för hög.

– Det är alltid föraren som är ansvarig för att de under 15 år använder bälte. Man måste verkligen se till att barnen är ordentligt fastspända, det kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död vid en olycka, säger han.

Poängen med insatsveckan, som gjorts samtidigt i hela Europa, är just att öka trafiksäkerheten. Det är viktigt för alla som färdas i bil att använda bälte, även i moderna bilar.

– Bilens säkerhetssystem bygger på att man sitter stilla. En airbag ersätter inte bältet – är man inte bältad kan man tvärtom bli skadad när airbagen utlöses.

Under veckan tog man inte bara folk som körde och åkte bil utan bälte utan även rattfyllerister och folk som körde utan körkort.

– När vi arbetar med trafiksäkerhet hittar vi ofta annan brottslighet bland till exempel livsstilskriminella, säger Mats Östman.

Böter om man inte använder bilbälte:
* Förare 1 500 kronor
* Passagerare 1 500 kronor
* Minderåriga 2 500 kronor

Så många stoppades utan bilbälte under trafikveckan, 9-15 mars, per region:
* Nord 278
* Mitt 305
* Stockholm 644
* Bergslagen 193
* Öst 221
* Väst 422
* Syd 158

FIKK - För att alla behövs
Läs också