Örebro Futsal Club

Plan för järnvägsområdet i centrala Örebro

· Publicerad: 30 mars 2015 · 17.35.

Kommunfullmäktige har antagit en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet i centrala Örebro. Staden växter och syftet är att utveckla området längs järnvägen, först ut blir Södra station.

Den 25 mars antog Örebro kommuns Kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik i centrala Örebro. Syftet är att utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum.

Annons ▾

Bra lösningar för människor och trafik

Järnvägsområdet genom centrala staden är ett viktigt område i Örebro. Vi har arbetat noggrant med att utreda och samla in förslag på hur det kan utvecklas. Med start redan 2011 har vi i olika omgångar bett örebroarna att lämna förslag, idéer och synpunkter på utveckling och utformning av området från Svampen i norr till Gustavsvik i söder.

– Jag vill verkligen tacka alla som engagerat sig. Vi fick in mängder av förslag och synpunkter. Somliga har vi tagit med i den slutliga planen, men behövt avstå andra. Men alla idéer och synpunkter har varit väldigt värdefulla för oss i vårt arbete, säger Anita Iversen, planstrateg på Örebro kommun.

Vårt framtida Örebro

Den fördjupade översiktsplanen som nu antagits visar hur Örebro kommun vill att området runt järnvägen ska utvecklas fram till 2035, det vill säga om 20 år. Många projekt kommer emellertid att hända tidigare, inom 10 år. Planen är vägledande för detaljplaner och andra beslut.

Nästa steg att utveckla Södra station

För att förverkliga planen delas nu det fortsatta arbetet med järnvägsområdet in i sex delprojekt. Först ut är Södra station som ska bli en tågstation omgiven av ny bebyggelse.Största delarna av Eugénparken ska bevaras och Väståpark ska utvecklas med ny bro över Svartån om några år.

Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp. Säkerheten för resande ska förbättras, samtidigt som stationen görs attraktiv och effektiv. Södra station ska bindas ihop med övriga staden på ett säkert sätt och en ny planskild passage över spåren ska byggas.

De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station tas tillvara och fler stationsnära arbetsplatser skapas. Det finns stor potential att omvandla platsen och skapa en stadsmiljö där man vill vistas. Vid stationen ska resenärerna kunna uträtta ärenden i vardagen.
fdsi4awcihy8fbfgjxni

FIKK - För att alla behövs
Läs också