Örebro Futsal Club

Träd planteras på Hertig Karls allé

· Publicerad: 8 april 2015 · 16.59.

Under torsdagen den 9 april kommer nya små träd att planteras längs Hertig Karls allé. Det är en tillfällig lösning tills planerna för hur allén ska se ut i framtiden är klara.

Träden som planteras på Hertig Karls allé är poppel, pil och hägg. De kommer att få växa till sig där i cirka två år, tills allén ska byggas om. Då kommer träden att grävas upp och planteras om på andra platser i Örebro. Under våren kommer även blomsterfrön att sås i mitten av gräsmattan på Hertig Karls allé. Det kommer att växa upp olika sorters växter där under maj/juni, som sedan blommar i omgångar från slutet på juni till oktober.

Annons ▾

– Vi hoppas att träden och blommorna ska ge en mer levande stadsmiljö i området, med färg och grönska. Det är värt att satsa på att göra det fint och skapa en grönare livsmiljö tillfälligt under tiden vi planerar hur vi kan hitta den rätta lösningen för framtiden, säger Janet André, arkitekt på Stadsbyggnad.

Vad händer sedan?
– I samband med att de gamla almarna tog ned gav det oss en möjlighet att ta med alla aspekter som spelar en roll i samhällsplaneringen, och anpassa allén för dagens användning med gående, cyklister, bilar och bussar. Vi kommer även att ta hänsyn till kulthistoriska värden, trafiksäkerhetsfrågor, stadsmiljöfrågor och ekonomiska frågor när vi planerar ombyggnationen, säger Janet.

Under året kommer skisser och planer för Hertig Karls allé att tas fram. Planeringen och förarbetet kommer att pågå till 2016, och under 2017 kommer ombyggnationen av gatan att börja, om allt går enligt planerna.
woodland-656969_1280

FIKK - För att alla behövs
Läs också