60 000 barn är utsatta för mobbning i skolan

· Publicerad: 14 april 2015 · 11.44.

Skolan behöver ett trygghetslyft
Varje dag går 60 000 barn till en skola de inte känner sig trygga i. Mobbningen har inte minskat på tjugo år och statistik visar att två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. I samband med att barnrättsdagarna i Örebro invigs idag uppmanar därför Friends regeringen att ta initiativ till ett trygghetslyft i skolorna för att minska otryggheten.

– En vanlig föreställning är att det inte går att minska mobbningen bara för att problemen kvarstår generation efter generation. Men att kränkningarna upprepas är inte ett tecken på att problemen inte kan åtgärdas – det är ett tecken på att frågan inte har prioriterats tillräckligt högt, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends.

Annons ▾

Satsa 650 miljoner på trygghet
I en debattartikel publicerad i Aftonbladet idag presenterar Friends ett konkret förslag på hur regeringen kan minska otryggheten i skolorna. De senaste åren har den förra regeringen investerat 650 miljoner på den statliga satsningen Matematiklyftet som syftar till att höja lärares kunskap om matematik för att på så sätt förbättra elevernas resultat. Friends anser att en satsning i samma storlek bör göras på trygghet.

– Därför föreslår vi att regeringen avsätter motsvarande summa, 650 miljoner kronor, på ett trygghetslyft i skolan de kommande fyra åren, säger Lars Arrhenius.

Ökad kunskap till skolvärlden
Ett trygghetslyft skulle innebära ett kraftfullt sätt att höja kunskapen inom skolvärlden kring hur man förebygger och minskar mobbning, kränkningar och diskriminering. Det kan till exempel innebära kompetenshöjning kring normkritisk pedagogik, likabehandlingsarbete och akuta insatser. En särskild satsning bör göras mot rektorer och huvudmän då deras kunskap och engagemang är väsentligt för det förebyggande arbetet.

– Trygghets- och värdegrundsfrågor måste vara lika prioriterade som kunskapsfrågor, annars kommer vi aldrig se den förändring som alla barn har rätt till både enligt Barnkonventionen och Skollagen, säger Lars Arrhenius.

Grunden till förslaget är Friends nya rapport ”Ett trygghetslyft för skolan” som finns att läsa i sin helhet på Friends hemsida.

school-417612_640

FIKK - För att alla behövs
Läs också