Örebro Futsal Club

Ökat förtroende för polisen – högsta siffran på 20 år

- .

Förtroendet för polisen ökar – Det visar SOM-institutets årliga mätning, av den ökade andelen med stort förtroende för polisen från 55 procent till 61 procent.

Endast sjukvården fick ett högre värde med 68 procent med stort förtroende.

Det går att se en generell ökning i förtroendet för alla samhällsinstitutioner sedan förra årets mätning. Enligt SOM-institutet är det en del i en ”valeffekt” som syns i mätningen vart fjärde år. Samtidigt är årets förtroendesiffra för polisen den högsta på nästan 20 år.

− Ett stort förtroende för polisen är avgörande för att vi ska kunna lösa vårt uppdrag. När den nya organisationen väl har satt sig hoppas jag att vår förmåga att bygga förtroende hos befolkningen ska öka ännu mer, säger rikspolischef Dan Eliasson.

I undersökningen mäts också hur myndigheterna sköter sin uppgift. Även här fick polisen högt betyg – 68 procent av de svarande tyckte Polisen sköter sin uppgift på ett bra sätt. Endast Skatteverket, med 69 procent, fick ett högre värde.

Läs också