Örebro Futsal Club

Risk för köer på Hjälmarvägen

· Publicerad: 4 maj 2015 · 16.51.

Under maj och juni kommer busshållsplatser längs Hjälmarvägen att rivas, det innebär begränsad framkomlighet för bilister.
Karta över Hjälmarvägen där det kan bli bilkö. (se bild)
Vid de rödmarkerade platserna kommer byggarbetet att pågå.

Busshållplatserna, som har tagits ur bruk, kommer istället att bli parkeringar och övriga återplanteras som en del av allén längs Hjälmarvägen.

Annons ▾

Begränsad framkomlighet
Det kommer att vara enfiligt där arbetet pågår vilket innebär att det kan uppstå köer på grund av den växelvisa trafiken. Arbetet, som startar den här veckan, beräknas pågå fram till juni.
GPG-Hjälmarvägen

FIKK - För att alla behövs
Läs också