Motorklubbar vill skapa en motsvarighet till Tegelbruket i Markbacken

· Publicerad: 6 maj 2015 · 22.12.

Arkivbild Bengt Bronner Motorsport Örebro
Arkivbild Bengt Bronner Motorsport Örebro
Tio motorklubbar och över 1700 aktiva medlemmar har gått samman för att utveckla motorsporten i Örebro. Tanken är enligt den utvecklingsgrupp som satts upp – målet är att samla all denna verksamhet vid motorstadion vid flygplatsen Örebro Airport. Det kan liknas en motorsportens egen motsvarighet till allaktivitetshuset Tegelbruket i Markbacken säger Bengt Bronner till Örebro Tribune.

När vi talar med motorsport Örebro Så säger man att det det behövs större depåytor, fler banor, det behövs plats för publik samt möjlighet för att kunna arrangera träffar och utställningar.

Annons ▾

Meningen att motorintresserade och länets motorsport ska ha en kärnpunkt, att ungdomar har laglig mark där man kan träffas, där det under ordnade förhållanden kan sättas upp motorevenemang. En verksamhet som placeras ute vid flygplatsen.

Utvecklingsgruppen menar i sitt uttalande att efter den senaste tidens händelser vid bland annat Marieberg som vi på Örebro Tribune – Nyhet – Bilträff förvandlade Marieberg till en soptipp tidigare skrivit om så står det klart att de unga med motorintresse behöver någonstans att ta vägen för att träffas och umgås samt visa upp sina bilar under kontrollerade och ordnade former, detta kan vi motorsportklubbar hjälpa till med om vi får rätt förutsättningar och resurser.

– Allt detta ryms inte på de befintliga ytorna och därför behöver mer mark frigöras, skriver motorklubbarna i ett gemensamt uttalande.

Genom att satsa rejält på den 40 år gamla och mycket begränsade motoranläggningen intill flygplatsen skulle man kunna uppdatera och utveckla området så att det svarar upp mot dagens behov. Det finns säkerhet och miljökrav vi har att ta hänsyn till idag och i framtiden.

Den befintliga motorbanan som inhyser gokartbanan uppfyller inte gällande säkerhetskrav när det kommer till tränings- och tävlingsverksamhet.

– Det krävs större ytor och förutsättningar som i dagsläget är starkt begränsade på området.

Följande föreningar och klubbar som just nu ingår i samarbetet med motorsportcentrum – Motorsport Örebro

* Gunroad Dragrace Club Örebro
* Mellansvenska Tractorpullingklubben
* MRK Caster Örebro
* SMK Örebro
* Teknis MC Örebro
* Örebro MK
* Örebro Racing Club
* Örebro Speedwayförening
* Örebro Terränggäng
* Östernärkes RMC

Vi på Örebro Tribune kommer att följa upp utvecklingsarbetet med Motorsport Örebro

FIKK - För att alla behövs
Läs också