Örebro Futsal Club

Försäljningen av folköl och tobak till ungdomar måste minska

· Publicerad: 7 maj 2015 · 13.38.

Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag i tobak är att köpa den själv.
Det innebär att många av länets butiker slarvar med att fråga om legitimation. Åtta av landets länsstyrelser genomför nu en gemensam utbildningssatsning för att förbättra kommunernas arbete med att kontrollera butikerna.

Annons ▾

Det är inte alltid lätt att se om en person är under eller över 18 år, men allt för många butiker slarvar med att kontrollera legitimationen hos yngre kunder. De ungdomar som börjar använda alkohol och tobak tidigt löper också större risk att fortsätta med det i vuxen ålder.

– Försäljningen av folköl och tobak till ungdomar måste minska. Kontrollköp är då en metod för att skapa dialog med butiksinnehavaren om vilka regler som gäller och hälsoriskerna med tobak och alkohol i unga år, säger Annika Borg, handläggare för alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Vad är ett kontrollköp?
Folköl, tobak och receptfria läkemedel får inte säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. För att kontrollera detta kan kommuner genomföra kontrollköp, vilket innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation. Kommunen ansvarar för genomförandet av kontrollköpet och att butiker följer alkohol- och tobakslagen.

Gemensam satsning av länsstyrelserna
Länsstyrelserna i Örebro, Uppsala, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Östergötland och Södermanlands län genomför nu en gemensam utbildningssatsning kring kontrollköp riktad till kommuner.
Det kommer att vara två utbildningstillfällen, varav den ena i Örebro den 11 maj.
– Vår förhoppning är att kommunerna efter utbildningen ska genomföra kontrollköp och att metoden för att genomföra dem ska bli mer enhetlig över landet, säger Annika Borg, Länsstyrelsen.

cigarettes-78001_1280Källa Länsstyrelsen

FIKK - För att alla behövs
Läs också