Örebro Futsal Club

Regler för färd på flak eller släp vid studenten

· Publicerad: 12 maj 2015 · 20.39.

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men är vissa krav uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg. Anmäl färdväg till polisen i förväg.

Regler för färd på flak eller släp
För att det ska vara tillåtet att färdas på flak eller släp ska vissa krav vara uppfyllda.

Annons ▾

Det kan finnas ytterligare lokala bestämmelser för studentflak där du bor.

Meddela polisen om färdväg
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också viktigt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Kontakta polisen (skriv ”Studentflak” i ämnesraden om du skickar e-post) och meddela:

* Färdväg (var resan startar samt slutmål)
* Datum och tidpunkt
* Vilket typ av fordon
* Registernummer på fordonet
* Antal deltagare
* Ansvarig för transporten och telefonnummer till denne
* Skoltillhörighet

Är flera fordon inblandade kan du anmäla det vid samma tillfälle. Polisen gör säkerhetskontroller av studentflak. Tänk på att meddela polisen i god tid!

Två flakvärdar rekommenderas
På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka studenterna. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Tänk på
* Att inte ha lösa, vassa eller utstickande föremål som kan skada passagerarna.
* Sätta fast högtalare och annan utrustning och gärna rikta ljudet in mot flaket.
* Ingenting får kastas från flaken.
* Att inte alla står på samma sida av flaket med tanke på tipprisk.

dsc_0115
Källa: Polisen.se

FIKK - För att alla behövs
Läs också