Örebro Futsal Club

Pepparspray effektivt i våldssituationer

· Publicerad: 18 maj 2015 · 18.52.

Så kallad OC-spray användes knappt 900 gånger av polisen under 2014. – I 66 procent av fallen hade sprayen avsedd effekt, det vill säga att motparten upphörde med sitt våldsamma beteende, säger Martin Lundin, kommissarie på utvecklingsavdelningen.
Martin Lundin, kommissarie RPS/POA/Brottsförebyggande enheten Polisen redovisar årligen statistik över användningen av skjutvapen och andra medel för våldsanvändning.
För första gången finns nu en utökad statistik för användningen av OC-spray, även kallad pepparspray.

– I 66 procent av fallen har användningen av pepparspray fått avsedd effekt, det vill säga att motparten har upphört med sitt våldsamma beteende och i 23 procent av fallen viss effekt, säger Martin Lundin (bilden), kommissarie på utvecklingsavdelningen.

Annons ▾

Vid mer än hälften av gångerna sprayen används handlar det om nödvärn. Det visar statistiken som bygger på de uppgifter som alla poliser fyller i vid avrapportering efter att ha använt sitt skjutvapen, OC-spray eller andra hjälpmedel för våldsanvändning.

– Syftet med pepparsprayen är att förhindra en våldsam situation och att polisen ska slippa gå in i närkamp. Statistiken visar dock att i 96 procent av fallen används den på ett avstånd på en meter eller kortare. Det tyder på att poliserna är försiktiga med användandet, säger Martin Lundin.

Statistiken ger stöd för det antagandet. Under 2014 använde polisen pepparspray knappt 900 gånger.

Statistiken visar att polisen även är försiktiga med användningen av skjutvapen.
– Under ett år gör polisen cirka 1,3 miljoner ingripanden. Vid 24 tillfällen under 2014 sköts så kallad verkanseld, när polisen skjuter mot en person eller ett fordon för att träffa personen eller bilen, säger Martin Lundin.

Just nu pågår en förstudie avseende polisens användning av skjutvapen. Syftet är att utreda om några mer omfattande åtgärder behöver vidtas, utöver det vardagliga förbättringsarbete som ständigt pågår. Martin Lundin berättar:

– I studien ska polisen bland annat titta på sådant som utbildning och eventuell förändring av de juridiska förutsättningarna för att använda skjutvapen och andra typer av våldshjälpmedel, till exempel elchockvapen.

– Målet är alltid att minska användningen av skjutvapen, säger han.

Rapporten Polisens användning av skjutvapen och andra särskilda hjälpmedel för våldsanvändning.

FIKK - För att alla behövs
Läs också