Örebro Futsal Club

Örebro korad till Årets Stadskärna 2015

· Publicerad: 21 maj 2015 · 23.09.

Det blev Örebro som fick gulddiplom och utmärkelsen Årets Stadskärna 2015. Utnämningen ägde på Arenan i Kristianstad, som kvällen till ära skrudats om till en festlokal för över 340 ”stadsutvecklare”, för att delta i Svenska Stadskärnors Årskonferens.

Gävle och Uppsala kom på delad andra plats.

Annons ▾

Örebro vann utmärkelsen redan 1996 och 2013 gjorde de ett nytt försök, men blev då slagna av Visby. Genom dialog, samverkan och framförallt samproduktion med och mellan stadens offentliga och privata aktörer har utvecklingsarbete gett utdelning.

– Andra platsen för två år sedan stärkte oss i vår process som vi påbörjade redan 2007, säger en stolt och lycklig Stina Storm, vd för Örebro City. Utgångsläget då var allt annat än positivt.

Med visionen att upplevas som den lilla storstaden som har nära till allt och som erbjuder personlig storstadspuls i kombination med tydliga strategiska mål i samverkan med kommunen, fastighetsägare, handel och samarbetspartner har Örebro lyckats vända trenden.

– Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Man ska kunna visa framsteg flera år i följd samt förnyelse av centrum genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling, förklarar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

Juryns motivering:
Stadens utvecklingsarbete är en ständig pågående process, vilket särskilt präglar Årets Stadskärna 2015. Man har på ett föredömligt sätt gått från dialog till samproduktion och tagit vara på hela stadens utbud och engagemang.

En röd tråd är kreativa lösningar och förhållningssättet till värdeorden trygghet, trivsel och tillgänglighet. Med självinsikt, beslutsamhet, uthållighet och stolthet har de gjort en övertygande come-back och visat att gemensam kraftsamling är vägen framåt!

Svenska Stadskärnors utmärkelse Årets Stadskärna 2015 tilldelas den lilla staden med personlig storstadspuls som har nära till allt ­– Örebro!

Tre starka städer
Årets tre kandidater är alla vinnare, Deras arbete visar på stark framtidstro och insikt i vikten av ständiga förbättringar. Den snabba globala urbaniseringen, på europanivå ligger Sverige i täten, vilket kräver nya tankesätt, genomtänkta strategier, väl förankrade handlingsplaner och samverkan mellan den offentliga och privata sektorn.

– Vi inom Svenska Stadskärnor arbetar med dessa frågor och har sedan 1995 delat ut utmärkelsen Årets Stadskärna, berättar Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

FIKK - För att alla behövs
Läs också