Örebro Futsal Club

Nationell funktion för vårddata till Örebro

· Publicerad: 29 maj 2015 · 15.07.

En nationell funktion för att uppnå bättre kvalitet och samordning av olika vårddata har lokaliserats till Region Örebro län. Resursfunktionen informatik och kvalitetsregister invigdes i dag den 29 maj. Funktionen drivs i samarbete med Nationella Kvalitetsregister som är en del av Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är glädjande att den här funktionen som är viktig för hela landets hälso- och sjukvårdshuvudmän har lokaliserats till Örebro, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande. Det visar att vi är duktiga inom det här området.

Annons ▾

– Kvalitativa vårddata är viktiga för att patienterna ska få bästa möjliga vård. Korrekta och jämförbara vårddata i olika kvalitetsregister, samt frågor kring gemensam informationsstruktur är nödvändiga för att man på rätt sätt ska kunna mäta, jämföra och utveckla vården.

– Det här är en viktig del i det nationella programmet för datainsamling till kvalitetsregister, säger Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län. Funktionen är en spetskompetens som kommer att vara till nytta för alla vårdverksamheter. Funktionen ska också bland annat fungera som nationell expertgrupp och bevaka och delta i nationellt informatikarbete.

html5-171876_1280

FIKK - För att alla behövs
Läs också