Örebro Futsal Club

Uråldrig och sällsynt mussla hittad i Svartån

· Publicerad: 3 juni 2015 · 16.58.

En levande och mycket gammal flodpärlmussla har hittats i Svartån, väster om Örebro. Musslan är över 100 år gammal och hittades av dykare.

Fyndet är sensationellt i sitt slag, eftersom den senaste uppgiften om flodpärlmusslor i Svartån kommer från 1800-talet.

Annons ▾

Flodpärlmussla som hittades i Svartån.
Tillståndet för stormusslor i sötvatten är besvärligt. Av de sju arterna som finns i Sverige är fyra rödlistade. Förra året inventerade Länsstyrelsen tillgången på musslor i flera stora åar i Örebro län.

Resultatet presenteras i en rapport, som bland annat beskriver det överraskande fyndet i Svartån.

– Fyndet av den över 100 år gamla musslan visar att vattnet och miljön i Svartån har varit mycket bättre förr i tiden. Det bekräftar också att det funnits ett livskraftigt bestånd av öring i ån, vilket det inte finns idag, säger Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Flodpärlmusslan lever i klara, rinnande vatten med bottnar av sand och sten. Den kan bli flera hundra år gammal men är beroende av lax eller öring för att föröka sig, eftersom musslans larver sitter på fisken gälar i 10 månader.

– Ett första steg för att på sikt få tillbaka flodpärlmusslan i Svartån är att återskapa en lämplig miljö för öring i Karlslundsforsarna. Det är svårt, men inte omöjligt, säger vattenvårdshandläggare Daniel Bergdahl.

Nya fynd under 2015
Inventeringen av musslor fortsätter under 2015, och en mussla har redan hittats i ett annat vattendrag där det inte var känt att det fanns musslor. Årets fynd är i Färvilsån, som rinner ut i Fåsjön norr om Nora.

En hotad art som behöver hjälp för att överleva
Under 1900-talet försvann flodpärlmusslan från många vattendrag på grund av föroreningar, förändring av vattendragens karaktär och att öringen eller laxen försvann.

För att gynna läget för flodpärlmusslan i Svartån behövs mer vatten vid sidan vattenkraftverk, fria vandringsvägar och förbättrad vattenkvalitet.

FIKK - För att alla behövs
Läs också