Örebro Futsal Club

Fåglar på Hjälmaren ska kartläggas under sommaren

· Publicerad: 8 juni 2015 · 11.32.

Vilka fågelarter finns det på fågelskären i Hjälmaren? Hur många fåglar är det och hur går det för dem? Det ska båtburna ornitologer ta reda på i sommar.

– Vi har länge velat satsa på en fågelinventering i Hjälmaren på liknande sätt som gjorts i Vänern, Vättern och Mälaren under flera år, säger Helena Rygne som arbetar med regional miljöövervakning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Annons ▾

Inventeringen på Hjälmaren pågår under ett par veckor i juni, och är ett samarbete mellan tre länsstyrelser och Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Syftet är att få en bild av vilka arter och hur många av varje art som finns på skären.

Både sjöfåglar och vadare ska inventeras. Dessutom kommer gråhäger, rovfåglar och kråkfåglar att räknas med.

– Vi är väldigt glada för att det nu öppnat sig möjligheter så att inventeringen kan bli av. Vi hoppas också på att kunna göra upprepade inventeringar kommande år så att vi kan följa eventuella förändringar i fågelpopulationerna, säger Helena Rygne.

Fåglar visar hur miljön utvecklas
I Vänern har fågelinventeringarna pågått ända sedan 1994 och där används resultaten bland annat för att följa miljöförändringar, för översyn av fågelskyddsområden och för att visa på behov av skötselåtgärder på skären.

– Fåglarna svarar ofta snabbt på miljöförändringar, de har ju vingar. Därför är fåglar så bra indikatorer på miljöutvecklingen vid sjön, säger Thomas Landgren som varit projektledare för inventeringarna i Vänern ända sedan starten.

FIKK - För att alla behövs
Läs också