Örebro Futsal Club

Bring får uppdraget att hantera kommunens varutransporter

· Publicerad: 9 juni 2015 · 15.37.

Det är nu klart att det blir Bring Frigo AB som tillsammans med Bring Express AB får uppdraget att hantera kommunens varutransporter. Enligt Örebro Kommun är det som upphandlats, transporttjänst och en distributionscentral för kommunens samtliga varor.

Under sommaren och hösten planeras verksamheten tillsammans med Bring.

Annons ▾

Från och med den första december i år så driftsätts de samordnade varutransporterna. Första prioritet är livsmedel, sen dom övriga typer av varor tillkommer sedan successivt.

Från flera till en leverantör
Samordnade varutransporter innebär att distributionen överförs från flera enskilda varuleverantörer till en leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på omlastningscentralen där varorna rangeras och samlastas för att distribueras med ett fordon. På så sätt fylls fordonen upp bättre och varutransporterna blir effektivare.

Leveranserna sker i förutbestämda rutter till beställande enheter på överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt, vilket ger bättre förutsättningar för skolan, förskolan eller äldreboendet att anpassa medarbetarnas scheman för att ta emot leveranser. (Örebro Kommun)

FIKK - För att alla behövs
Läs också