Örebro Futsal Club

Trafikavstängningar under jubileumsveckan

- .

Gator, torg och broar som berörs av avstängningar mellan den 10:e – 15:e augusti

*Drottninggatan, nummer 1–36.

*Engelbrektsgatan, nummer 1–24, Trädgårdstorget

*Järntorget.

*Köpmangatan, nummer 1–8.

*Kungsgatan, nummer 1–1.7

*Olaigatan, nummer 11–25.

*Slottsparken med Kansligatan.

*Storbron.

*Storgatan, nummer 1– 26.

Iordningställandet av festivalområdet kommer att pågå mellan 6 – 10 augusti och delar av Olaigatan kommer att tillfälligt stängas av i kortare perioder under dessa dagar.
(Med reservation för ändringar)

Läs också