Örebro Futsal Club

Arbetstillfällen försvinner från Tolkcentralen

· Publicerad: 24 juni 2015 · 10.59.

Post- och telestyrelsen (PTS) har i sin upphandling av den nationella förmedlingstjänsten bildtelefoni beslutat att tilldela det finska företaget Evantia Oy uppdraget från och med 1 juli 2016.
Det innebär att Tolkcentralen, Region Örebro län, som tillhandahåller tjänsten i dag, upphör med den nationella tjänsten den 30 juni 2016.

– Beslutet är förstås tråkigt och väcker flera frågor, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S). Det är grundläggande att döva och gravt hörselskadade inte får sämre möjligheter att få viktiga tolktjänstuppdrag utförda, eftersom det i sin tur leder till försämrade möjligheter till att fritt kunna röra sig och vara delaktig i samhället.

Annons ▾

Samhällsviktig tjänst för 5 000 döva och hörselskadade
-Det här är en samhällsviktig tjänst för cirka 5 000 döva och hörselskadade i Sverige, och det är av yttersta vikt att kompetens, kvalitet och service kan bibehållas och utvecklas, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.
-Region Örebro län, tidigare landstinget, har byggt upp och utvecklat tjänsten bildtelefoni under många år och drivit den i nästan 20 år för döva och hörselskadade i hela landet. Det är en väl fungerande verksamhet, men förvaltningsrätten har förbjudit oss att lämna anbud med hänvisning till kommunallagen, eftersom vi som region inte får bedriva verksamhet i andra län. Å andra sidan säger förvaltningslagen att myndigheter ska hjälpa myndigheter att tillhandahålla tjänster.

50-tal arbetstillfällen försvinner
Den nationella bildtelefonitjänsten har omkring 5 000 användare i hela landet, varav cirka 1 000 finns i Örebro län. Beslutet innebär att ett 50-tal arbetstillfällen på Tolkcentralen i Örebro försvinner. – Vi får förstås finna oss i beslutet och får nu analysera situationen, säger regiondirektör Rickard Simonsson. Som det verkar har den tilldelade leverantören valt att samarbeta med ett tolkföretag som finns i länet, vilket förhoppningsvis leder till att tjänster kommer att finnas kvar i vårt län. Beslutet väntas också betyda att tillgången till tolkning på plats kan komma att minska för länsinvånarna i framtiden.

FIKK - För att alla behövs
Läs också