Örebro Futsal Club

Miljökontorets inspektioner nu sökbara på karta i Örebro län

· Publicerad: 29 juni 2015 · 13.34.

Miljökontorets livsmedelsrapporter finns nu sökbara på en karta via Örebro kommun’s webbplats Orebro.se. Där kan du se resultatet miljökontorets inspektioner i butiker, kaféer, restauranger, skolor, äldreboenden och andra verksamheter.

I Örebro kommun finns cirka tusen olika verksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel förmedlar man via Orebro.se.

Annons ▾

Lättare att se var restaurangerna finns
Miljökontorets livsmedelsrapporter finns nu lättillgängliga och sökbara på karta.orebro.se och är ett exempel där Örebro kommun jobbar med att förenkla för medborgare och verksamheter.

– Vi har haft rapporterna på orebro.se i flera år, men med kartfunktionen kan man lättare se var restaurangerna finns. Genom kartfunktionen kommer man vidare till sidan med rapporterna, säger Kristian Hellström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

– Rapporterna publiceras på vår webbplats först efter att företagen och verksamheterna fått dem i pappersform, säger Kristian.

Detta är ett exempel på hur Örebro kommun arbetar med öppen data som kan användas av andra, direkt från källan. Källa: Örebro Kommun

FIKK - För att alla behövs
Läs också