Örebro Futsal Club

Miljökontorets inspektioner nu sökbara på karta i Örebro län

- .

Miljökontorets livsmedelsrapporter finns nu sökbara på en karta via Örebro kommun’s webbplats Orebro.se. Där kan du se resultatet miljökontorets inspektioner i butiker, kaféer, restauranger, skolor, äldreboenden och andra verksamheter.

I Örebro kommun finns cirka tusen olika verksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel förmedlar man via Orebro.se.

Lättare att se var restaurangerna finns
Miljökontorets livsmedelsrapporter finns nu lättillgängliga och sökbara på karta.orebro.se och är ett exempel där Örebro kommun jobbar med att förenkla för medborgare och verksamheter.

– Vi har haft rapporterna på orebro.se i flera år, men med kartfunktionen kan man lättare se var restaurangerna finns. Genom kartfunktionen kommer man vidare till sidan med rapporterna, säger Kristian Hellström, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

– Rapporterna publiceras på vår webbplats först efter att företagen och verksamheterna fått dem i pappersform, säger Kristian.

Detta är ett exempel på hur Örebro kommun arbetar med öppen data som kan användas av andra, direkt från källan. Källa: Örebro Kommun

Läs också