Örebro Futsal Club

Positiv trend på bostadsmarknaden i Örebro län

· Publicerad: 2 juli 2015 · 12.05.

Antalet bostäder ökar i Örebro län. Detta gäller antalet nyproducerade bostäder i Örebro län som har under 2014 totalt sett ökat och ses i jämförelse med tidigare år. Det framgår av den årliga bostadsmarknadsanalysen som genomförs av Länsstyrelsen i Örebro län.

Flera kommuner bedömer dock att det fortfarande råder underskott på bostäder.

Annons ▾

Kommunerna har bedömt att den förväntade nyproduktionen av bostäder kommer vara dubbelt så stor 2016 jämfört med 2010.

– Bostadsmarknadsanalysen visar på en positiv byggtrend i stort sett hela länet, säger Lena Lundkvist, biträdande länsarkitekt, Länsstyrelsen i Örebro län.

I Örebro län färdigställdes totalt 1 200 bostäder under 2014. Tio av länets tolv kommuner har byggt nya bostäder det senaste året.

– Det är fantastiskt roligt att se att länet växer. Det finns en vilja hos kommunerna att arbeta med bostadsförsörjningsfrågorna och skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder, säger Maria Larsson, Landshövding i Örebro län.

Liksom tidigare år är det den största kommunen Örebro som dominerar när det gäller nyproduktion av bostäder i länet. Örebro stod för 85 procent av nyproduktionen i länet under 2014. Kumla och Karlskoga kommuner stod för fyra procent vardera av länets nyproduktion.

Bostadsutbudet i Örebro län har totalt sett ökat i jämförelse med tidigare år. Samtidigt bedömer flera kommuner att det råder underskott på bostäder. Av länets tolv kommuner anger sju att det i kommunen som helhet råder ett underskott på bostäder.

Sju av kommunerna har underskott på bostäder för ungdomar. Underskottet beror främst på brist på små och billiga bostäder. Tre av dessa kommuner har även underskott på studentbostäder. En majoritet av länets kommuner uppger att de har balans på bostadsmarknaden för särskilda boendeformer för äldre.

De största utmaningarna för bostadsmarknaden i Örebro län är fortfarande:
* att andelen personer över 65 år ökar.
* att det är stor inflyttning från utlandet.
* att det råder brist på hyresrättslägenheter.

– Detta ställer krav på en god framförhållning i kommunerna för att kunna möta de behov och den efterfrågan som finns och som kommer att finnas på bostadsmarknaden framöver, säger Lena Lundkvist.

Här kan du ta del av hela rapporten ”Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015”

Statistik över färdigställda lägenheter samt föväntad nyproduktion av lägenheter

FIKK - För att alla behövs
Läs också