Örebro Futsal Club

Skriftliga avtal vid telefonförsäljning kan snart bli verklighet

· Publicerad: 15 juli 2015 · 21.04.

Regeringen har tillsatt en utredning där man tittar på om reglerna kring telefonförsäljning borde skärpas. Att skriftliga avtal kan bli verklighet inom kort är en skrämmande tanke för många callcenters och företag som arbetar med telefonförsäljning.

I Sverige finns tiotusentals som jobbar med telefonförsäljning. En stor andel av dem är unga människor under 24 år, i Örebro arbetar fler unga inom telefonförsäljning än inom exempelvis hotellbranschen.

Annons ▾

Skriftliga avtal kan innebära att många förlorar sina jobb eftersom det beräknas bli ett försäljningsbortfall på ca 30 procent, till följd av skriftliga avtal, enligt en ny rapport från HUI Research. Andra experter inom området säger att det kan röra sig om upp till 70 procent försäljningsbortfall.

En femtedel av de anmälningar som kommer in till Konsumentverken rör telefonförsäljning men faktum är att några enstaka bolag står för närmare 70 procent av anmälningarna. Statistiskt betyder detta att det finns ett hav av seriösa företag i Sverige och de kan hamna i en mycket olycklig situation om en tredjedel av deras intäkter försvinner på grund av en liten skara oseriösa aktörer.

Att införa skriftliga avtal kan låta som en bra lösning för konsumenten men faktum är att väldigt få kunder läser igenom skriftliga avtalsvillkor som oftast är på flera sidor. Detta skapar goda möjligheter för de oseriösa bolagen att utnyttja kundens lathet genom att få dem att godkänna det skriftliga avtalet utan att läsa igenom det.

Höjda arbetsgivaravgifter kommer leda till kraftig arbetslöshet
I samma veva som det är diskussioner kring huruvida skriftliga avtal ska användas vid telefonförsäljning eller inte så väljer Sveriges nya regering att höja arbetsgivaravgifterna för unga.

Detta spås leda till en kraftig arbetslöshet bland unga, skriver Sven-Olov Daunfeldt och Per Hortlund, HUI Research.

Många bolag med kollektivavtal har en högre kostnadsbild för att dom anställda ska ha goda förmåner, flera av dessa bolag skulle ha svårt att klara av en mix med skriftliga avtal samt höjda arbetsgivaravgifter då vinstmarginalerna hos många seriösa aktörer inte är tillräckligt.

I Örebro har detta redan slagit hårt på minst ett bolag som nu tvingas lägga ner sin verksamhet och skicka väldigt många lojala och duktiga medarbetare på uppdrag efter nya jobb. Reffekt AB som håller till på Aspholmen lägger ner sin verksamhet efter många år, dels för att de höjda arbetsgivaravgifterna äter upp deras vinstmarginal, men också på grund av prognoserna om minskad försäljningsvolym till följd av skriftliga avtal.

Micael Jönsson – VD på Reffekt AB, har en tro om att många fler kollegor i branschen tyvärr kommer kunna tvingas till liknande åtgärder.

FIKK - För att alla behövs
Läs också