Örebro Futsal Club

Stalkningslagen tandlös

· Publicerad: 15 juli 2015 · 00.20.

Den 1 oktober 2011 infördes den nya lagen om olaga förföljelse, den så kallade stalkinglagen. Syftet med lagen var att kunna fånga upp upprepad brottslighet som inte räckte upp till kriterierna för grov frids- och kvinnofridskränkning.

Lagstiftningen är bra i och med att den tar höjd för den typ av beteende som tidigare inte var för sig var kriminaliserat i vissa fall eller som i vart fall inte betraktades som så allvarligt. Men få har än så länge dömts, mellan 2011 och 2013 togs 263 beslut om att väcka åtal varav 127 fall ledde till fällande domar. Lagen har alltså inte utnyttjas tillräckligt mycket.

– En lagstiftning är aldrig bättre än hur den i praktiken tillämpas. De bristerna vi ser hänger bland annat samman med att polisen i alldeles för stor utsträckning skriver av brott med lågt straffvärde och då kan konsekvensen bli att man missar det upprepade inslaget, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Annons ▾

Sedan stalkinglagen infördes har antalet anmälningar gått ner. År 2012 inkom 916 anmälningar, året efter 780 stycken och i fjol bara 711.

– Det finns inget som talar för att denna typ brottslighet har minskat. Det är därför viktigt att polisen blir bättre på att uppmärksamma det upprepade inslaget vid denna typ av brott menar Magnus Lindgren.

FIKK - För att alla behövs
Läs också