Örebro Futsal Club

353 000 unga vuxna utan bostad

353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det idag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan förra mätningen 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som publicerades nyligen, för tionde gången sedan 1997.

· Publicerad: 23 juli 2015 · 00.10.

353 000 unga vuxna skulle vilja ha en egen bostad – men saknar det idag. Andelen unga som bor i osäkra upplåtelseformer ökar och kostnaden för dessa boenden har ökat markant sedan förra mätningen 2013. Det visar rapporten Unga vuxnas boende i Sverige 2015 som publicerades nyligen, för tionde gången sedan 1997.

Rapporten gäller hela landet och givetvis är det som värst i storstäderna, men i landets fjärde storstadsregion är läget lika alarmerande. Det byggs visserligen både i Linköping och i Norrköping, men det är inte tillräckligt för att täcka upp den brist som finns sedan tidigare.

Annons ▾

˗ Det är förödande för kommunerna när de inte kan kompetensförsörja för framtiden. Nybyggandet måste sätta fart, helst igår, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

Hyresgästföreningen föreslår:

Använd både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.
Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste öka intensiteten och skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns.
Låt allmännyttan spela en viktigare roll i planerandet och byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga.
Fakta:
49 procent, alltså mindre än hälften av de unga vuxna, har eget boende.
353 000 unga vuxna saknar bostad.
142 000 unga vuxna bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar.
Det motsvarar:
91 000 hyresrätter
56 400 bostadsrätter
73 700 egna hus.

Totalt behöver det byggas 221 000 bostäder.

FIKK - För att alla behövs
Läs också