Örebro Futsal Club

Olycka mellan mopedist och cyklist

olisen samt ambulansen larmas till Nobeltunneln klockan 20:44 efter att det inträffat en olycka mellan en mopedist och en cyklist.
Det är oklart vilka skador dom inblandade ådragit sig i olyckan

- .

Polisen samt ambulansen larmas till Nobeltunneln klockan 20:44 efter att det inträffat en olycka mellan en mopedist och en cyklist.
Det är oklart vilka skador dom inblandade ådragit sig i olyckan.

Läs också