Örebro Futsal Club

Olycka mellan mopedist och cyklist

olisen samt ambulansen larmas till Nobeltunneln klockan 20:44 efter att det inträffat en olycka mellan en mopedist och en cyklist.
Det är oklart vilka skador dom inblandade ådragit sig i olyckan

· Publicerad: 27 juli 2015 · 23.04.

Polisen samt ambulansen larmas till Nobeltunneln klockan 20:44 efter att det inträffat en olycka mellan en mopedist och en cyklist.
Det är oklart vilka skador dom inblandade ådragit sig i olyckan.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också