Örebro Futsal Club

Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras

Arbetslösheten fortsätter minska, men i långsammare takt. Männen har högre arbetslöshet än kvinnorna och arbetslösheten bland kvinnorna fortsätter minska. Färre varslas om uppsägning samtidigt som färre anmäler sig som arbetslösa.

· Publicerad: 16 augusti 2015 · 15.21.

Arbetslösheten fortsätter minska, men i långsammare takt. Männen har högre arbetslöshet än kvinnorna och arbetslösheten bland kvinnorna fortsätter minska. Färre varslas om uppsägning samtidigt som färre anmäler sig som arbetslösa.

I juli var 8,1 procent (11 171 personer) av länets arbetskraft anmälda som arbetslösa. För ett år sedan var arbetslösheten 8,3 procent (11 445 personer). Det är 274 personer färre än för ett år sedan och en minskning med 2,4 procent. I hela landet i genomsnitt var arbetslösheten 7,6 procent.

Annons ▾

— Arbetslöshetens minskningstakt i länet har avtagit en aning på senare tid, även om den fortfarande minskar sedan några år, säger utredare Fredrik Mörtberg.

Det är bland männen arbetslösheten är högst, 8,9 procent. 7,3 procent av kvinnorna i arbetskraften är arbetslösa.

— Kvinnorna har fortfarande lägre arbetslöshet än männen. I juli var det dessutom bara bland kvinnorna arbetslösheten minskade, säger arbetsförmedlingschef Sari Harju.

Färre varslas om uppsägning

I juli varslades 21 personer om uppsägning. Det kan jämföras med 117 personer för ett år sedan. Samtidigt är det färre som anmäler sig som arbetslösa. I juli var det 1 000 personer i länet som anmälde sig som arbetslösa. Det är 80 personer färre än för ett år sedan. Det var också färre av dem som var inskrivna som arbetslösa som fick ett arbete. I juli fick 1 082 av dem som var inskrivna på Arbetsförmedlingen ett arbete. Det är 220 personer färre än förra året och en minskning med 16,9 procent.

– Att arbetslösheten i länet minskar beror på en stark efterfrågan, men också på att antalet nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen minskat. Det tyder på att fler får jobb direkt efter utbildning eller när tidigare arbetsförhållande upphör, förklarar utredare Fredrik Mörtberg.

Kort om juli 2015, Örebro län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2014)

8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)
15,1 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,4)
Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 171 personer (11 445)
1 082 personer fick arbete (1 302)
1 000 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 080)
1 271 nya lediga platser anmäldes (1 267)
21 personer varslades om uppsägning (117)

FIKK - För att alla behövs
Läs också