Örebro Futsal Club

Inventering av stora rovdjur klar

Nu är Länsstyrelsens årliga rovdjursinventering avslutad och resultatet presenteras i en rapport. De fem stora rovdjuren är varg, lodjur, kungsörn, järv och björn.

· Publicerad: 20 augusti 2015 · 12.14.

Nu är Länsstyrelsens årliga rovdjursinventering avslutad och resultatet presenteras i en rapport. De fem stora rovdjuren är varg, lodjur, kungsörn, järv och björn.

Vargstammen ökar
Vintern 2014/2015 fanns 11 vargrevir i Örebro län. Två av dessa finns troligen inte kvar efter vinterns licensjakt. Fem av reviren delas med andra län, vilket omräknas till 8,3 revir i Örebro län. Vargstammen har haft en stabil ökning sedan 2008/2009 från 3 revir till årets 8,3.
I samband med vinterns licensjakt sköts 12 vargar, och ytterligare 6 vargar har påträffats döda eller skjutits i skyddsjakt under året.
– Målet med licensjakten var att minska antalet vargar där det var som tätast och skapa nolltillväxt i vargpopulationen. Effekten av årets licensjakt märks först nästa år, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt vid Länsstyrelsen i Örebro.

Annons ▾

Lodjuren minskar
När det gäller lodjur omfattas Örebro län av åtta familjegrupper. Fem finns helt inom länets gränser och tre delas med grannlän, vilket omräknas till 6,5 familjegrupper lodjur i länet. Lodjuren har minskat från nästan 14 familjegrupper vintern 2011/2012 till 6,5 familjegrupper 2014/2015.
Få observationer av kungsörn, järv och björn

Förra året fanns två kända häckningsplatser för kungsörn i länet. I år har bara ett kungsörnspar observerats, och de verkar inte ha lyckats med årets häckning.
Örebro län ligger i utkanten av järvens utbredningsområde och det finns inga rapporter om ungar. Däremot rör sig järven över hela Örebro län. Den sydligaste observationen är i Olshammar söder om Askersund.
Även björnens utbredningsområde ligger huvudsakligen norr om Örebro län, och bara ett fåtal observationer av björn har rapporterats under det senaste året.
Alla observationer är värdefulla
Rovdjursinventeringen görs av Länsstyrelsens personal, huvudsakligen under vintern när det finns snö. Men arbetet underlättas av att fler hjälper till.
– Alla som ser rovdjur, eller spår av rovdjur, kan registrera sina observationer på det skandinaviska rapporteringsverktyget Skandobs, säger Mariana Skoglund, enhetschef vid Länsstyrelsen.

FIKK - För att alla behövs
Läs också