Örebro Futsal Club

Bro vid Rostastrand stängs av för ombyggnation

Under vecka 35–38 kommer den lilla gång- och cykelbron bredvid hängbron vid Rostastrand att bytas ut.
Under ombyggnationen är bron stängd

- .

Under vecka 35–38 kommer den lilla gång- och cykelbron bredvid hängbron vid Rostastrand att bytas ut.
Under ombyggnationen är bron stängd.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också