Örebro Futsal Club

Händelserna i Sydnärke påminner oss om hur sårbara vi är

Landshövding Maria Larsson har kastat om i almanackan nu på måndagsförmiddagen för att ta sig till Hallsberg med anledning av översvämningen. Tillsammans med kommunledningen åker hon och beredskapsdirektör Tiina Johansson ut och tittar på de drabbade områdena.

- .

Landshövding Maria Larsson möter under måndagsförmiddagen kommunledningen i Hallsberg. Hur fungerade samordningen kring översvämningen i sydnärke?

Landshövding Maria Larsson har kastat om i almanackan nu på måndagsförmiddagen för att ta sig till Hallsberg med anledning av översvämningen.

Annons ▾

Närkes brandkår och Hallsbergs kommun hade huvudrollen i insatserna för att rädda drabbade undan från översvämmade hus och gator under söndagen.

När det handlar om krishanteringen så ingår det många fler: kommunerna, polis, länsstyrelsen, Trafikverket, tågaktörer och civila.

– Händelserna i Sydnärke påminner oss om hur sårabara vi är och ett exempel på hur vi behöver vara förberedda inför extrema vädersituationer, säger Maria Larsson.
Här har Länsstyrelsen en viktig roll.

Maria Larsson kommer till kommunhuset i Hallsberg kl 10.30 på måndagsförmiddagen. Tillsammans med kommunledningen åker hon och beredskapsdirektör Tiina Johansson ut och tittar på de drabbade områdena.

FIKK - För att alla behövs
Läs också