Örebro Futsal Club

Arbetsmarknaden i Örebro län förbättras

Arbetsmarknaden förbättras och det blir lättare att få jobb än tidigare. Jobben kommer främst att finnas inom den offentliga och privata tjänstesektorn samt inom bygg och anläggning.

- .

Arbetsmarknaden förbättras och det blir lättare att få jobb än tidigare. Jobben kommer främst att finnas inom den offentliga och privata tjänstesektorn samt inom bygg och anläggning.

Arbetsmarknaden i Örebro län förbättras. Det går bra för flera olika branscher, exempelvis handel och hotell och restaurang. Allt fler bostäder byggs i länet vilket gör att byggföretagen behöver anställa fler. Industrin behöver främst rekrytera kvalificerade tjänstemän.

Annons ▾

— Antalet personer som får jobb under 2015 och 2016 ökar och det bidrar till att ar- betslösheten minskar, förklarar utredare Fredrik Mörtberg.

Det är inom den offentliga och privata tjänstesektorn som flest behöver anställas. Här efterfrågas bland annat personal inom vård, hotell och restaurang, handel och IT.

Allt fler jobb ställer krav på högre utbildning. Samtidigt minskar antalet jobb där det inte behövs en specifik utbildning. Bland de jobb som inte kräver någon särskild utbildning är konkurrensen ofta väldigt hög. Det gör att möjligheterna till jobb inom dessa yrken är betydligt lägre.

— Har man slutbetyg från gymnasiet ökar jobbchanserna mycket. Har man dessutom erfarenhet ökar möjligheterna att få ett jobb ännu mer, säger sektionschef Marc-Antonio Pauletta.

Det är lättare att få jobb om man är beredd på att pendla eller flytta. Körkort behövs också inom många yrken.

Fakta

Yrken med goda jobbmöjligheter under 2015 – 2016

Anläggningsmaskinförare
Apotekare
Bagare/konditorer
Barnmorskor
Betongarbetare
Bilmekaniker
Bussförare
Byggnadsplåtslagare
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Civilingenjörer, maskin
Distributionselektriker
Distriktssjuksköterskor
Fysioterapeuter/sjukgymnaster
Förskollärare
GIS-ingenjörer
Gjutare
Golvläggare
Grovplåtslagare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Installationselektriker
IT-arkitekter
Kockar
Lastbilsförare
Lastbilsmekaniker
Logistiker Logopeder
Läkare
Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Maskinreparatörer
Medicinska sekreterare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Murare
Målare
Optiker
Receptarier
Redovisningsekonomer
Servitörer
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Socialsekreterare
Specialpedagoger
Speditörer
Takmontörer
Telefonförsäljare T
estare och testledare
Träarbetare/snickare
Undersköterskor
Universitets- och högskolelärare
VVS-ingenjörer
VVS-montörer

FIKK - För att alla behövs
Läs också