Örebro Futsal Club

Norrsken över länet

På måndagskvällen bjöds länsborna på ett otroligt vackert himlaspel det var alldeles stjärnklart och himlen skiftade i olika färger.

· Publicerad: 8 september 2015 · 01.07.

På måndagskvällen bjöds länsborna på ett otroligt vackert himlaspel, det var alldeles stjärnklart och himlen skiftade i olika färger.
Fotografen Richard Ström fattade kameran och tog denna vackra bild utöver Hjälmaren.

Fakta om Norrsken

Annons ▾

Polarsken är ett himlafenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären.

Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket gör att polarskenet huvudsakligen uppträder i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler.

Det kan man pröva med en stavmagnet och järnsulfid. Om man strör över sulfliden över en stavmagnet så lägger det sig runt magneten och på de två polerna. polarskensovalerna (se nedan).

Polarsken på norra halvklotet kallas norrsken, och detta ord används ofta (om än lite slarvigt) som en synonym till polarsken i allmänhet. Ordet sydsken används sällan, men syftar på polarsken runt sydpolen.

Efter latin kallas också norr- och sydsken aurora borealis respektive aurora australis. borealis betyder ”nordlig” och australis ”sydlig”.

Aurora är morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin, så detta namn är alltså missvisande eftersom polarskenet till skillnad från morgonrodnaden inte är reflekterat solljus.

Källa Wikipedia

FIKK - För att alla behövs
Läs också